Jakość i bezpieczeństwo

Dbamy o wysoką jakość drewna konstrukcyjnego. Oferujemy materiał lity i KVH poddany suszeniu, czterostronnie strugany. Surowiec jest uwolniony od potencjalnych wad, jak grzyby, pasożyty, dzięki obróbce termicznej, a także sęków, pęknięć — dzięki obróbce mechanicznej. Poddanie materiału zaawansowanym technologicznie procesom pozwala na zastosowanie drewna do wykonania konstrukcji.

Wytrzymałość materiału

W naszej ofercie znajduje się produkt w klasach C24 i C27, odpowiadający w pełni polskim i europejskim normom w zakresie jakości i bezpieczeństwa.

PN-EN 338
dotyczy deklarowanych cech materiału oraz procesu przygotowania produkcji. Wymaga określenia zgodności materiału pod kątem klasy wytrzymałości oraz wilgotności, wymiarów, itp.
PN-D-92021: 1982
dotyczy klasyfikacji drewna konstrukcyjnego metodami wizualnymi oraz przy wykorzystaniu maszyn sortowniczych. Jest zharmonizowana z europejską normą PN-EN 14081-1:2007, zawierającą wskazania w zakresie sortowania wytrzymałościowego drewna w Europie.

Podstawą jest przypisanie jednej spośród podanych przez normę klas, a mianowicie C14 – C50 pojawiająca się po literze „C” cyfra określa wytrzymałość na zginanie (w N/mm2). Im większa jest to liczba, tym większą wytrzymałością odznacza się drewno. W budownictwie jednorodzinnym stosuje się z reguły materiał o wartości C24 i C27, odznacza się odpowiednią wytrzymałością i niską ceną.

Wskazany typ klasyfikacji pozawala określić wytrzymałość materiału na:

ściskanie
oznacza odporność materiału poddanego oddziaływaniu sił ściskających, które powodują deformację lub zniszczenie. Warto pamiętać, że występujące w strukturze sęki obniżają wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien, podnoszą zaś odporność w poprzek włókien.
rozciąganie
oznacza wartość oporu stawianego przez materiał przy oddziaływaniu na niego sił rozciągających, które powodują jego odkształcenie bądź rozerwanie. Pojawiające się w drewnie sęki bardzo mocno obniżają jego odporność na rozciąganie.
zginanie
proces zachodzący we wnętrzu materiału, który powoduje ściskanie włókien od strony przyłożenia, z drugiej strony przyczynia się do ich rozciągania. Im większa gęstość materiału, tym lepsza wytrzymałość na zginanie. Sęki znacznie obniżają jej wartość. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż lepiej przy zginaniu radzą sobie te rodzaje drewna, które wykazują większą odporność na ściskanie.
ścinanie
oznacza się stosunkiem siły ścinającej działającej w kierunku równoległym do włókien do wartości obciążonego nią przekroju.

Wskazane wyżej rodzaje wytrzymałości drewna są uzależnione od takich czynników jak: rodzaj, poziom wilgotności, ilość, typ i wielkość sęków, gęstość, czas wystawienia materiału na obciążenia.

Obróbka a jakość

Oferujemy drewno strugane, które odznacza się wysoką odpornością na działanie ognia. Przewyższa w tym zakresie parametry materiału piłowanego, gdyż płomienie „ślizgają” się po gładkiej powierzchni, nie mając możliwości znalezienia miejsca silniejszego zapłonu. Jednolita i równomierna nawierzchnia przyczynia się także do ograniczenia ryzyka zagnieżdżenia się w strukturze szkodników. Decyduje o tym, również proces suszenia.

Materiał poddawany jest procesowi w specjalnej suszarni komorowej. Materiał poddany obróbce w temperaturze 60°C zostaje pozbawiony naturalnych substancji, a tym samym potencjalnych naturalnych zagrożeń. W takiej sytuacji materiał pozbawiony jest również ewentualnego pokarmu dla mikroorganizmów, które nie pasożytują na takiej powierzchni.

Proces suszenia, w specjalnych komorach, poprzedzony jest odpowiednim sezonowaniem. Decyduje to o właściwym, równomiernym rozłożeniu wilgoci na całej długości i szerokości materiału oraz przekroju tarcicy. Pominięcie tego etapu mogłoby doprowadzić do wystąpienia wad obniżających bezpieczeństwo produktu, a mianowicie: pęknięć, skrzywień, łódkowatości, wirowatości, itp. Sam proces suszenia prowadzimy ostrożnie, rozpoczynając od poddania materiału niskim temperaturom i z czasem zwiększając tę wartość.

Co warto wiedzieć o poziomie wilgotności?

W przypadku drewna konstrukcyjnego dopuszczalny poziom wilgotności materiału jest uzależniony od charakteru zastosowania i warunków otoczenia. Wpływ na to ma również zastosowana technologia produkcyjna. Ogólnie jednak przyjmuje się za optymalne wartości następujące:

  • 15% — przy konstrukcjach klejonych zgodnie z wytycznymi tego procesu;
  • 20% — przy konstrukcjach zabezpieczonych przed wilgocią;
  • 23% — przy konstrukcjach zamieszczonych na świeżym powietrzu.